Home

Welkom op de website van Ben van Oortmarssen.

 

Na mijn studie ben ik begonnen bij een architectenbureau. Daarna heb ik ruim 35 jaar bij de gemeentelijke overheid gewerkt en veel ervaring opgedaan in nagenoeg alle voorkomende werkzaamheden en aangelegenheden van het bouw- en woningtoezicht, het milieu en de ruimtelijke ordening. Zoals onder meer met betrekking tot de bouw- en milieuregelgeving en bestemmingsplannen, het gemeentelijk woningbedrijf, het welstandstoezicht, de brandpreventie, de plantoetsing, de vergunningverlening, het ontwerpen, tekenen en uitwerken van bouwplannen, de begeleiding, toezicht en kostenbewaking van werken, de behandeling van bezwaarprocedures en zo meer.

 

Nu ben ik gepensioneerd maar het vak boeit mij nog heel sterk en ik ben zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen daarvan. Daarom ben ik nu voor mijzelf begonnen met een bouwkundig advies- tekenbureau om een en ander op de voet te kunnen blijven volgen en om mijn kennis en ervaringen te kunnen delen.

 

Als u interesse heeft, neemt dan gerust contact met mij op.