BvO Bouwadvies & Tekenburo

welkom op de website van Ben van Oortmarssen

Na mijn studie ben ik begonnen bij een architectenbureau. Daarna heb ik ruim 35 jaar bij de gemeentelijke overheid gewerkt en veel ervaring opgedaan in nagenoeg alle voorkomende werkzaamheden en aangelegenheden van het bouw- en woningtoezicht, het milieu en de ruimtelijke ordening. Zoals onder meer met betrekking tot de bouw- en milieuregelgeving en bestemmingsplannen, het gemeentelijk woningbedrijf, het welstandstoezicht, de brandpreventie, de plantoetsing, de vergunningverlening, het ontwerpen, tekenen en uitwerken van bouwplannen, de begeleiding, toezicht en kostenbewaking van werken, de behandeling van bezwaarprocedures en zo meer.

Nu ben ik gepensioneerd maar het vak boeit mij nog heel sterk en ik ben zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen daarvan. Daarom ben ik nu voor mijzelf begonnen met een bouwkundig advies- en tekenbureau om één en ander op de voet te kunnen blijven volgen en om mijn kennis en ervaringen te kunnen delen.

Als u interesse heeft, neemt dan gerust contact met mij op.

0573 - 259721

Over het buro

Creatief bezig zijn met het verbeteren en optimaliseren van uw woongenot is inspirerend en daarom ook plezierig om te doen. En als er dan andere oplossingen in beeld komen voor een fraaier en beter resultaat, geeft dat grote voldoening. Echter zonder deskundigheid en ervaring leidt een enthousiast begin vol van verwachtingen vaak tot grote teleurstellingen. Kennis van bouwtechnische, esthetische en financiële consequenties, regelgeving en het kunnen vertalen van de wensen en ideeën op papier zijn daarom van groot belang. Dan kan worden bezien of uw plannen in redelijkheid haalbaar zijn. Het is zaak om vanaf het begin, tijdens het proces van ontwikkeling en tot aan het eindresultaat de vinger deskundig aan de pols te houden. Op die manier kan zo nodig tijdig worden bijgestuurd om uw doel te bereiken.

Ik kan u tijdens dat proces bijstaan met deskundige adviezen en voor u ontwerpen naar uw idee en alle zaken voor u uit handen nemen, die u niet zelf wilt oppakken. U kijkt dan terug op een leuke en plezierige periode als het resultaat is bereikt.

Voorbereiding en uitvoering

Ik kan uw plan weergeven in een schets/een definitief ontwerp en/of verder uitwerken voor het aanvragen van een omgevingsvergunning die voldoet aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht. Voor de volledigheid merk ik hierbij op, dat ik uiteraard geen garantie kan geven voor een vergunning, dat besluit ligt bij het bevoegd gezag. Maar als er bij de afhandeling van de aanvraag problemen ontstaan kan ik u daar in bijstaan. In het geval van een weigering van de vergunning kan ik, als er aanleiding toe, in de bezwaar- en eventuele beroepsprocedure eveneens uw belangen behartigen.

De tekening(en) bij een aanvraag omgevingsvergunning bevat(ten) in beginsel voldoende informatie om op basis daarvan prijsafspraken te kunnen maken voor de uitvoering van het bouwplan, maar zonodig kan ik aanvullende informatie ten behoeve van prijsvorming aanleveren. Verder kan ik alle voorkomende aanvullende en specifieke bescheiden verzorgen, zoals uitvoeringstekeningen, detailtekeningen, constructieberekeningen en -tekeningen, thermische berekeningen, installatie technische bescheiden, etc. Ik kan voor u de aanbesteding verzorgen en de bouw begeleiden tijdens bepaalde fasen van de uitvoering of in zijn geheel tot en met de oplevering.

Mijn tarief

Om maatwerk te kunnen leveren voor elk wat wils, hanteer ik geen vast tarief. U geeft aan wat u van mij verlangt. Dat kunnen allerlei werkzaamheden zijn, zoals alleen een schetsontwerp maken en/of een definitief plan tekenen en/of voor u de omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast offertes vragen en beoordelen, de aanbesteding verzorgen, uitvoeringstekeningen maken, de bouw geheel of gedeeltelijk begeleiden, etc. Van wat u verlangt maak ik met u vooraf vaste afspraken, zodat u weet waar u aan toe bent. U ontvangt dan een schriftelijke vrijblijvende aanbieding van deze prijsafspraken met een specificatie van de werkzaamheden en mogelijke afgesproken betalingstermijnen per onderdeel.

Als u akkoord gaat met de schriftelijke aanbieding worden de afspraken vastgelegd in een opdracht overeenkomstig "De Nieuwe Regeling 2005" (DNR 2005) en door u bevestigd. Uiteraard kan daarnaast ook een uurtarief worden afgesproken voor werkzaamheden, waarvan geen vaste prijsafspraken zijn gemaakt (zogenoemde werken in regie).

Contact met mij opnemen

Heeft u een vraag voor mij? Vul dan het onderstaande formulier in en u krijgt zo snel mogelijk een reactie van mij.

BvO Bouwadvies & Tekenburo
Ben van Oortmarssen
Wilhelminalaan 4a
7241 HD  Lochem
0573 - 259721
bvanoortmarssen@kpnplanet.nl
 

Bedankt voor uw reactie. U krijgt zo snel mogelijk een reactie van mij.

BvO Bouwadvies & Tekenburo
Ben van Oortmarssen
Wilhelminalaan 4a
7241 HD  Lochem
0573 - 259721
bvanoortmarssen@kpnplanet.nl